Bestuur

Het bestuur van G.G.e.O ziet er als volgt uit:

Directeur: Sanne Bosboom

Voorzitter: Daphne Mol

Vicevoorzitter: Debbie Klercq

Secretaris: Lieke van Wijk-de Wilde.

Penningmeester: Francis Kroon

Algemeen bestuurslid: Charlotte Jacques-Göttgens

Onder het bestuur van G.G.e.O hangt de ledenraad waarin van iedere praktijk 1 afgevaardigde is vertegenwoordigd. De ledenraad zal het bestuur adviseren over de lopende of nieuw ontstane zaken en onderwerpen.

Twee keer per jaar zal er een Algemene Leden Vergadering zijn waarin alle leden van G.G.e.O aanwezig kunnen zijn.