home

G.G.e.O. staat voor coöperatie Geboortezorg Gooi en Omstreken en is opgericht op 23-06-2015 door 10 verloskundigenpraktijken in de regio Gooi en Vechtstreek en Verloskundig Centrum ’t Gooi, echografie.

De 11 deelnemende partijen hebben zich verenigd om samen sterker te staan. Het naar buiten kunnen treden als 1 partij met 1 gezicht naar alle partners/partijen in de verloskundige zorg is het uitgangspunt geweest.

Denk in de verloskundige zorg aan bijvoorbeeld de ziekenhuizen, de kraamzorg organisaties, consultatiebureaus, de zorgverzekeraars etc.

G.G.e.O. heeft een heldere visie waar al haar leden achter staan.

Zo zijn alle verloskundigen verbonden aan G.G.e.O. zelfstandige medische professionals.

Centraal staat de overtuiging dat zwangerschap, bevalling en kraamperiode in beginsel fysiologische (natuurlijke) gebeurtenissen zijn, waarbij onnodige medicalisering voorkomen met worden.

De verloskundige zorg vindt plaats “om de hoek”, is laagdrempelig toegankelijk en praktisch ingericht. Het principe van zorg op maat.

Verder is er sprake van een uniforme werkwijze middels afspraken en protocollen. Echter behoudt elke verloskundigenpraktijk haar eigen identiteit en draagt dit zo uit.

 

Voor Zwangeren Voor Professionals