Bestuur

Het bestuur van G.G.e.O ziet er als volgt uit:

Voorzitters: Charlotte Jacques-Göttgens & Lieke van Wijk – de Wilde

Secretaris: Ellen Tiel Groenestege

Penningmeester: Francis Kroon

Algemeen bestuurslid: Karin Kolvoort

Onder het bestuur van G.G.e.O hangt de ledenraad waarin van iedere praktijk 1 afgevaardigde is vertegenwoordigd. De ledenraad zal het bestuur adviseren over de lopende of nieuw ontstane zaken en onderwerpen.

Twee keer per jaar zal er een Algemene Leden Vergadering zijn waarin alle leden van G.G.e.O aanwezig kunnen zijn.