Huisartsen

Deze pagina is speciaal voor u, huisarts (in opleiding).
GGeO heeft als doel de praktijkoverstijgende verloskundige zorg zo goed mogelijk te organiseren, de regionale verloskunde te versterken en één gezicht te geven.

Hierbij is de samenwerking met de (eerstelijns) ketenpartners van groot belang.
Om dit te optimaliseren, hebben we deze pagina zo ingericht dat u snel de voor u relevante informatie kunt vinden voor zorg rondom zwangerschap en geboorte.
Tevens zullen we op deze pagina nieuwe ontwikkelingen vermelden binnen de geboortezorg zodat u gemakkelijk op de hoogte blijft.

Individuele praktijk
Wilt u contact opnemen met één van de aangesloten praktijken? Klik hier.

Zorgmail
Wist u dat alle aangesloten praktijken van GGeO per 01-02-17 starten met het doorgeven van elke nieuw ingeschreven cliënt aan u.
Dit gaat heel eenvoudig via zorgmail of email (als u geen zorgmail kunt ontvangen). Het is een melding ter kennisgeving en een verzoek tot delen van eventuele belangrijke informatie (allergieën, medicijngebruik, medische anamnese). Indien de cliënt geen toestemming geeft, zullen wij dit bericht niet versturen en de cliënt vragen zelf bij u te melden dat zij zwanger is.

Echoscopie
Wist u dat elke verloskundigenpraktijk binnen GGeO beschikt over echo apparatuur? De verloskundigen zijn bevoegd om termijnecho’s, groeiecho’s en liggingsecho’s te maken. Daarnaast is echocentrum VC’t Gooi aangesloten bij GGeO. Regelmatig zijn er zwangeren die te maken hebben met bloedverlies in de (beginnende) zwangerschap. Een echoscopische beoordeling van de zwangerschap kan via iedere praktijk of via het echocentrum worden geregeld. Eventueel kan er, indien nodig, een verwijzing naar de gynaecoloog plaatsvinden. Ook in het weekend kunnen we deze zorg bieden.

Protocollen/werkafspraken
Verder willen wij u attenderen op het feit dat er verschillende gemeenschappelijke protocollen bestaan. Het is prettig voor de client dat hierin eenduidig beleid gevoerd wordt. Op deze pagina zijn de, voor u relevante, richtlijnen verzameld met betrekking tot de zwangerschap.
Zowel landelijke richtlijnen als regionale protocollen die voort komen uit het regionale Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) met Tergooi.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de praktijken of met de coöperatie zelf.

Nieuw
NIPT/Prenatale screening

Anemie
Vakkennis en wetenschap
KNOV Praktijkkaart
KNOV standaard

Diabetes gravidarum
Regionaal stroomdiagram
Vernieuwde versie volgt binnenkort

Hypertensieve aandoeningen
KNOV praktijkkaart
KNOV standaard

Miskraam
NHG standaard ism KNOV

SSRI gebruik en zwangerschap
Regionaal protocol

Urineweginfecties/Groep B streptokokken
Regionaal protocol

Verloskundige Indicatie Lijst
Verloskundige indicatie lijst