Missie & Visie

Missie:

“Wij, de 10 verloskundigenpraktijken van G.G.e.O., werken samen en bundelen onze krachten zodat wij in staat zijn om pro-actief de fysiologie te bewaken en te bevorderen in de zorg die wij bieden dichtbij onze cliënten.”

Visie:

G.G.e.O. stelt de verloskundigen in staat om een breed zorgpakket aan zwangeren aan te bieden door gebruik te maken van elkaars expertise en door een duidelijke positie in de geboortezorgketen in te nemen. Het brede zorgpakket wordt dicht bij de zwangere gerealiseerd, gegeven op basis van best medicine en in samenspraak met de cliënt.
Zorg op maat.